Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΑΜΑΤ είναι μια εταιρία συμβούλων μηχανικών και συμβούλων ανάπτυξης που προσφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την υλοποίηση των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων στον τομέα της υψηλής τεχνολογιάς. 

Οι εξιδεικευμένοι σύμβουλοί/συνεργάτες μας προσφέρουν διεπιστημονικές υπηρεσίες, με καινοτόμες μεθόδους προσέγγισης, συνδυάζοντας εμπειρία και αποτελεσματικότητα ακολουθόντας την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Υπο Κατασκευή 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επωνυμία: ΑΜΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Επωνυμία (ξενόγλωσσα): AMAT SINGLE MEMBER P.C.
Διακριτικός Τίτλος: ΑΜΑΤ
Διακριτικός Τίτλος (ξενόγλωσσα): AMAT
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 161702903000
Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης: 161702903000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 399125
Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801697580